top of page
Axeltorv udvendig.jpg

§ 85

Opgangsfællesskab

Hvad er §85 støtte?
§85 støtte tilbydes til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, der har behov for hjælp, omsorg eller støtte samt hjælp til at udvikle færdigheder. §85 er som udgangspunkt støtte i egen bolig/opgangsfællesskab, og indbefatter støtte til praktiske opgaver, støtte til samfundsdeltagelse, støtte til relationer og fællesskaber og støtte til sundhed herunder fysisk og mental sundhed.  

Leder du efter et §85 tilbud eller er du pårørende til en, der gør? 

På denne side finder du praktisk information ift. hvad Chaplin Organisationen overordnet tilbyder under §85, hovedsageligt henvendt til sagsbehandlere. Hvis du selv er visiteret til §85 støtte, eller er pårørende til en der er, og gerne vil se mere konkret om Chaplins §85 tilbud, som er et opgangsfællesskab med §85 støtte, så klik på knappen nedenfor for at besøge Kollegiet Axeltorv siden.

Bogsider


§85 hos Chaplin Organisationen

 

Målgruppe 

 

Opgangsfællesskabet Axeltorv er et §85 tilbud i Nordsjælland for mennesker med psykiske funktionsnedsættelser og psykiske vanskeligheder primært i alderen 18-35 år; Mennesker med udviklingshæmning, autismespektrum, opmærksomhedsforstyrrelser og mennesker med psykiske vanskeligheder som tilknytningsforstyrrelse, angst, depression.


Bemærk: Vi kan ikke tilbyde støtte til mennesker med udadreagerende adfærd, aktivt misbrug eller som har behov for massiv en til en støtte eller døgnbemanding. 

Hvad kan forventes af den socialpædagogiske §85 støtte hos Chaplin

 

 • Hos os er personalet pædagogisk uddannet og har relevante efteruddannelser, og vores fælles faglige tilgang tager udgangspunkt i de narrative værdier og metoder.

 • Opgangsfællesskabet Kollegiet Axeltorv tilbyder § 85 bostøtte og jeg-støttende samtaler ud fra den overordnede målsætning, at borgeren efter endt støtteforløb kan føre et så meningsfuldt, selvbestemmende og selvstændigt liv som muligt i egen bolig.

 • Støtten har til formål at sikre, at borgeren kan bevare eller forbedre sine psykiske, fysiske eller sociale funktioner via træning og guidning i brugen af borgerens egne ressourcer. At sigte på hjælp til selvhjælp på det praktiske såvel som det personlige plan.

 • Udover den individuelle støtte er der på Kollegiet Axeltorv mulighed for at deltage i fællesskaber omkring madklub, gåture, træning, brætspil, udflugter & krea-værksted i hverdage og i weekenden.

 • Kollegiet Axeltorv består af et hovedhus, et baghus og et sidehus samt udslusningslejligheder. Opgangsfællesskabet hovedhuset rummer fem mindre og to store 1-værelses lejligheder med fælles toiletter og baderum. Opgangsfællesskab baghuset består af tre store 1-værelses lejligheder med eget tekøkken samt fælles køkken, bad og toilet. I sidehuset findes en 2-værelses lejlighed med eget køkken, toilet og bad samt en delelejlighed for to beboere med fælles køkken, toilet og bad. Alle lejligheder har adgang til en stor terrasse og gårdhave samt fælleskøkkenet og hyggestuen i hovedhuset. Derudover rummer Kollegiet Axeltorv en udslusningslejlighed på Rosenkildevej i Helsingør.

 

Støtten er individuelt tilrettelagt

 

Støtten er individuelt tilrettelagt med udgangspunkt i indsatsformål og indsatsmål, som bliver til i samarbejde med sagsbehandler - ud fra disse laves konkrete mål sammen med kontaktperson.

 

Støtten kan indeholde;

 • Relationer: Støtte til vedligeholdelse af eksisterende netværk samt støtte til skabelse og bevarelse af nye relationer. Støttende samtaler og vejledning omkring parforhold og seksualitet.

 • Samfundsliv og kommunikation: Støtte og vejledning ift. uddannelse, job, beskæftigelse og fritidsaktiviteter. Vejledning ift. økonomi. Støtte til kontakten med offentlige instanser samt vejledning ift. post/e-boks.

 • Egenomsorg: Vejledning og forløb ift. sund kost og motion. Vejledning ift. personlig hygiejne. Ledsagelse til læge, speciallæge, tandlæge. Vejledning og påmindelse ift. medicinhåndtering.

 • Praktiske opgaver: Vejledning i oprydning, rengøring, sortering og vask af tøj. Vejledning ift. indkøb og madlavning.

 • Mentale funktioner og sociale forhold: Samtaletider med henblik på udvikling af borgerens indsigt i egen identitet og egne funktionsnedsættelser samt italesættelse af egne ønsker og muligheder for et liv som selvbestemmende, selvstændig og ansvarlig. Støtte til organisering og planlægning – dags- og ugestruktur samt oprettelse af døgnrytme. 

 

Takster

 • Indflytnings- og afklaringstakst (3-6 måneder) 50.754,-

 • Herefter 14 borgerrettede timer: 39.523,-

 

Personaledækning

 • På vores §85 tilbud Kollegiet Axeltorv er der personale fra 8-20 i hverdage, 10-18 lørdag, 12-20 søndag/helligdage.

Ledige pladser

 • Vi har pt. en ledig plads på Kollegiet Axeltorv

Mulighed for terapeutiske samtaleforløb

Chaplin tilbyder terapeutiske forløb for indskrevne borgere og deres pårørende, som oplever behov for at vende problematikker i en terapeutisk kontekst. Dette tilbydes som et supplement til det samarbejde, der allerede eksisterer mellem borgeren, de pårørende og det faste personale. Læs mere om de terapeutiske forløb her.

Takst pr. md.

39.523,-

Pr. beboer

Tilsynsrapport

Læs konklusionen på den seneste tilsynsrapport

Antal pladser

14 pladser

Støtten kan indehold
Sagsbehandler
Kontakt

Personale på Axeltorv

 

Vores personale består af en daglig leder og fire uddannede pædagoger. I hverdagene vil personalet være til stede i tidsrummet 8-20. Lørdag i tidsrummet 10-18 og 12-20 søn-og helligdage. Ved akutte problemstillinger uden for personaledækningen er det muligt at benytte døgn tilkald.

Anders (1).jpg

Afdelingsleder

Anders Kolze

Anders har arbejdet hos Chaplin som socialpædagog på Vinkelvej og Axeltorv siden 2005. Han har siden 2021 været afdelingsleder først på Kollegiet Vinkelvej, og nu både på Vinkelvej og Axeltorv. 

Anders har en bred viden og erfaring med målgruppen, og det at yde socialpædagogisk støtte. Anders har videreuddannet sig til narrativ samtaleterapeut, og de redskaber og metoder benytter han i samtaler med de unge og medarbejdere. Anders skaber rammer med fokus på ordentlighed, hvor den enkelte får mulighed for at udvikle sig med fokus på det, der virker. Anders’ interesse for mountainbiking og friluftsliv, deler han med de unge.

Sikker mail: axeltorv@chaplin.as

Direkte til Anders: anderskolze@chaplin.as

Beliggenhed

​Kollegiet Axeltorv er beliggende i hjertet af Helsingør med udsigt til café-livet på Axeltorv og i gåafstand til indkøb, butikker, strand, skov, Kronborg, færgerne til Sverige og Helsingør st. hvor der er forbindelse til København, Hillerød og Gilleleje. Det er betydningsfuldt for de mennesker, der bor hos os, at de kan være en del af lokalsamfundet og deltage i aktiviteter og og tilbud uden for Kollegiet Axeltorv. 

Mere hos Chaplin

Tilbud

Du kan se alle vores tilbud ved at klikke nedenfor

Kontakt Chaplin

Er du interesseret i at høre mere kan du kontakte os

Om Chaplin

Læs mere om Chaplinorganisationen

bottom of page