top of page
STU redigeret.jpg

Velkommen til

STU Chaplin

Hvad tilbyder Chaplins STU – Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse?
På Chaplin kan du tage en STU. Vi tilrettelægger forløbet sammen med dig, med sagsbehandler og UU-vejleder. Der vil blive taget udgangspunkt i dine ønsker og drømme, styrkeområder og udfordringer samt udviklet på det faglige, sociale og personlige, så du kan gå styrket ind i “voksenlivet” efter endt STU. Vi har mange års erfaring i at undervise unge med særlige behov inden for de områder, der er centrale i ungdomsuddannelsen.


Du har hos os mulighed for at specialisere dig inden for et område, men det er også muligt at være tilknyttet flere teams, og på den måde afprøve forskellige fagområder. Se beskrivelsen af vores forskellige teams under beskæftigelse.

I samarbejde med UU (Ungdommens Uddannelsesvejledning) udarbejder vi i fællesskab med dig en individuel uddannelsesplan. Chaplins STU er et personligt uddannelsesforløb med det formål at skabe størst mulig selvstændiggørelse. Med udgangspunkt i uddannelsesplanen, tilrettelægges et individuelt undervisningsforløb på Chaplin, som: 

 • Støtter udviklingen af dine interesser, evner og særlige færdigheder

 • Styrker social og personlig udvikling

 • Sigter mod faglige kvalifikationer, der er relevante på arbejdsmarkedet.


Uddannelsen

Uddannelsen vil være en blanding af praktisk arbejde med udgangspunkt i ”mesterlæreprincippet” samt undervisning en gang ugentligt. Vi har i alt 6 teams, du har mulighed for at være en del af; Caféteamet, køkkenteamet, medieteamet, butiksteamet, kreateamet og kost- og motionsteamet. Læs mere om de forskellige teams under beskæftigelse. Du vil komme til at indgå i et arbejdsfællesskab med de andre STU elever og dem, der arbejder i Chaplins beskyttede beskæftigelse.
 

Den ugentlige undervisning har til formål at styrke den unges sociale og personlige udvikling. Her kan undervisningen f.eks. omhandle: 

 • Konflikthåndtering, seksualvejledning, fritidsliv, kærlighed/venskaber, voksenidentitet

 

Chaplins STU er en brobygning til uddannelse og beskæftigelse. Vi støtter derfor også udviklingen af de studerendes interesser, evner og faglige kvalifikationer inden for f.eks. 

 • Samfundsfag, Dansk, Engelsk, Matematik og IT. 

 

Det er muligt at få tilrettelagt ekstern undervisning eller ekstern praktik, som kunne være relevant i forhold til din STU på Chaplin.
 

Anker 1

På Chaplins STU; 

 • kan du lære at lære at lave podcast og stories til sociale medier i vore medieafdeling

 • kan du lære at bage og tilberede mad i Café Chaplins køkken.

 • kan du servere mad for vores dejlige gæster i Café Chaplin.

 • kan du lære at designe smykker, sy, strikke og tufte i vores kreateam.

 • kan du få erfaringer med at ekspedere kunder i vores store strøgbutik Butik Chaplin.

 • kan du få viden om kost, motion og sundhed, og være en del af Zumba, fitness og gåhold. 

 • har du mulighed for at udvikle dig fagligt, personligt og socialt

Cafe chaplin facade.jpg

Målgruppe

Målgruppen for vores STU er unge mellem 16 og 25 år, der ikke kan gennemføre de ordinære ungdomsuddannelser pga. psykiske funktionsnedsættelser og psykiske vanskeligheder. Det kan være mennesker med udviklingshæmning, udviklingsforstyrrelser, autismespektrum- og opmærksomhedsforstyrrelser, tilknytningsforstyrrelser, angst og andre psykiske vanskeligheder. 

Jeg er mega glad for at gå på STU på Chaplin. Det er hyggeligt og spændende, men det er også hårdt. Det bedste er helt klart sammenholdet og at der er plads til alle. Her får jeg hjælp til de ting, jeg ikke er den bedste til. Her er der mulighed for at blive bedre, fordi der altid er nogle til at hjælpe dig med dine udfordringer. Jeg har lært at være mere på og bevare roen, og så synes jeg det er et godt sted at være, fordi vi alle vil kun hinanden det bedste.

- Jonas
Går på Chaplin STU

Jonas citat.jpg
Keyboard and Mouse
Kontakt os for en rundvisning eller for at høre mere om os

Tak for din indsendelse!

Kontakt STU

Personale i Beskæftigelsen og STU

 

Vores personale består af pædagogisk personale der alle har erfaring i at arbejde med målgruppen. Størstedelen af personalet er uddannet socialpædagoger, og nogle har uddannelsesmæssig baggrund inden for kokkefaget og journalistik, så det matcher de arbejdsområder vi tilbyder beskæftigelse og STU inden for. Personalet vil være til rådighed primært i tidsrummet 8-15.30 i hverdagen. 

Oliver (1).jpg

Afdelingsleder

Oliver Cortes

Oliver er afdelingsleder for Chaplins beskæftigelse og STU. Oliver har 14 års erfaring som pædagog og leder. Oliver er særligt optaget af at skabe et arbejds- og undervisningsmiljø for mennesker på særlige vilkår, som tager udgangspunkt i den enkeltes ønsker og drømme. At sikre en hverdag, der hænger sammen for den enkelte og som støtter op om den udvikling, der ligger nærmest.

Som leder er det vigtigt for Oliver at skabe fællesskabsfølelse, rammer for vidensdeling og rum til at personalet kan udvikle det pædagogiske arbejde med udgangspunkt i erfaringer og kompetencer.  

Sikker mail: oliver@chaplin.as

Beliggenhed

Vi ser en stor værdi i at vores beskæftigelse er placeret i centrum af Helsingør. Det gør det nemt for vores medarbejdere at komme til og fra arbejde med offentlig transport. Derudover har det stor betydning for vores medarbejdere i Cafe Chaplin og Butik Chaplin, at de har kundekontakt med lokale kunder og turister og andre, der vælger at besøge vores cafe og butik. Det gør det til reel beskæftigelse, hvor det kan gør, gør en forskel. 

Mere hos Chaplin

Tilbud

Du kan se alle vores andre tilbud ved at klikke nedenfor

Kontakt Chaplin

Er du interesseret i at høre mere kan du kontakte os

Om Chaplin

Her kan du læse om Chaplinorganisationen

bottom of page