top of page
Bro over vand.jpg

Om Chaplin

 

Chaplinorganisationen har eksisteret siden 2003, og danner ramme om bo- og beskæftigelsestilbud samt STU for unge og voksne med særlige behov. Derudover rummer organisationen et opholdssted for unge med psykisk sårbarhed.

Det er vigtigt for os at skabe en tryg og hjemlig ramme i vores botilbud. Vores overordnede mål i arbejdet med de mennesker, der bor hos os er, at de får mulighed for at leve et så meningsfuldt og selvstændigt liv som muligt.

Meningsfuldhed er også et af nøgleordene i vores beskæftigelse og STU. Vi tror på, at det at gå på arbejde eller tage en uddannelse i Chaplin, skal give mening for den enkelte, både ift. at være en del af et godt fællesskab, og ift. at trives og udvikle sig fagligt og personligt. Vi bestræber os på, at alle føler, de har en særlig og vigtig funktion i team Chaplin.

Narrative metode

Narrative Metode

I hele organisationen Chaplin arbejder vi med udgangspunkt i den narrative tilgang. Det er vigtigt for os, at vi alle har et fælles fagligt udgangspunkt for at møde de mennesker, der bor og arbejder hos os.

Den Narrative tilgang som metode
Det narrative perspektiv (narrativ = fortælling) tager sit udgangspunkt i, at vi som mennesker skaber mening gennem de historier, vi fortæller til hinanden om begivenheder i vores liv. De historier eller narrativer, som vi lever igennem, bestemmer vores samspil med andre mennesker, vores identitet og vores opfattelse af verden og os selv. Vi har alle mange historier, som alle er vævet ind i den kultur, vi er en del af og de sproglige forståelser, vi har til rådighed. Nogle historier bliver dominerende, fx de historier vi oftest fortæller eller hører om os selv. Set ud fra det narrative perspektiv bliver det derfor af stor betydning, hvilke historier vi er med til at give næring både i eget og andres liv. Narrativ praksis er optaget af, at få mangfoldigheden af fortællinger frem i lyset, som kilde til mere righoldige identitetsforståelser.

Når noget er problemfyldt i en relation eller for den enkelte, tages der udgangspunkt i at udforske problemets historie. Problemet opfattes som problemet, modsat at det er personerne eller personen, der er problemet. Det undersøges, hvordan problemet påvirker forskellige områder af folks liv, samt hvordan problemet har haft held til at få den indflydelse på personens handlinger og selvopfattelse. Ud fra ideen om, at der bag ethvert problem skjuler sig en frustreret drøm, tales der om, hvad problemet står i vejen for og hvad der er personens egne intentioner med sit liv. Det kan være en vej til at få skabt nye historier. Historier hentet fra personens eget liv, men som der måske ikke tidligere har været sat ord på; historier som det er lettere at leve med end de dominerende og problematiske historier.

De effekter, vi ser af at benytte den narrative tilgang
De effekter, vi ser ved at arbejde narrativt er, at de mennesker vi arbejder sammen med, får flere og mere foretrukne fortællinger om sig selv, som gør dem bedre i stand til at handle i tråd med egne ønsker og værdier. Vi oplever yderligere, at der bliver skabt et samarbejde, der er båret af en indre motivation hen imod deres mål, mere end det er vores værdier og normer, der styrer deres liv. Det eksternaliserende sprogbrug bevirker, at de problemmættede fortællinger bliver lettere at forholde sig til, tale om og dermed løsrive sig fra.

Kontakt

Kontakt os

 

Er du interesseret i at høre mere, har spørgsmål eller måske helt konkret vil høre nærmere om et tilbud for enten dig selv eller en pårørende, så er du meget velkommen til at kontakte os. Brug formularen nedenfor eller ring direkte til 30 41 10 82. Vi ser frem til at høre fra dig.

Tak for din indsendelse!

Akvarel Stain Gennemsigtig

Chaplins historie

Vinkelvej

2003

I 2003 åbner Chaplins første tilbud, §107 tilbuddet Kollegiet Vinkelvej i en villa i hjertet af Helsingør. Tanken var at åbne et botilbud i en hjemlig ramme for unge mennesker med særlige behov. Tilbuddet har gennem årene udviklet sig og rummer nu syv værelser og et akut værelse. Derudover er der i 2017 blevet tilknyttet tre udslusningslejligheder til Kollegiet Vinkelvej, hvor man med §107 støtte afprøver en mere selvstændig boform samtidig med at man fortsat har mulighed for at deltage i fællesspisning, weekendture og ferier.

Beskæftigelse

2007

I 2007 bliver det også muligt at arbejde i beskyttet beskæftigelse i Chaplin. Tanken var at skabe reelle og meningsfulde arbejdspladser for mennesker med særlige behov. I Café Chaplin som ligger på torvet i Helsingør, blev det muligt at stå i køkkenet og betjene kunder i cafeen, og deltage i den daglige drift med alt hvad det indebærer. Café Chaplin eksisterer fortsat og især Chaplins brunch er populær blandt kunderne. Vi har medarbejdere, der har arbejdet i Chaplin i over 10 år som fortsat elsker at byde kunder velkommen, trives i de rammesatte opgaver i eks. opvasken og at specialisere sig i eks. opgaver med at bage brød og kager til caféen.

Axeltorv

2008

I 2008 udvider Chaplin igen med et opgangsfællesskab, hvor det er muligt at få §85 støtte – en mere selvstændig boform end §107. Kollegiet Axeltorv som tilbuddet hedder, er fysisk placeret i forbindelse med Café Chaplin på torvet i Helsingør. Axeltorv har gennem årene udvidet tilbuddet med flere lejligheder både på adressen og ude i byen. Her er det muligt at bo selvstændigt og vælge fællesskabet til.  

Butik Chaplin

2010

I 2010 udvider beskæftigelsestilbuddet med en gårdhavebutik ved siden af Café Chaplin. En butik, hvor medarbejderne kan sælge brugskunst og varer fra egen produktion. Butikken flyttede i 2014 til Bramstræde, til lidt større lokaler. Fortsat med samme koncept, dog med en udvidelse med Chaplin Sweets, hvor det blev afprøvet at producere bolsjer. I 2020 rykkede butikken tættere på resten af beskæftigelsestilbuddet og ligger i Stjernegade. I butikken er det kreative værksted også placeret, hvor noget af det, der sælges i butikken produceres. De øvrige varer, er varer man ikke finder overalt og gør det til en oplevelse af gå på opdagelse i butikken.

STU Chaplin

2013

I 2013 bliver det muligt at tage en særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) på Chaplin med udgangspunkt i praktiske erfaringer i Chaplins beskæftigelses teams, undervisning og eksterne praktikker.

Stedet

2015

I 2015 bliver Opholdsstedet Stedet en del af Chaplin. Stedet har mange års erfaring i at skabe trygge rammer for psykisk sårbare unge, der ikke har mulighed for at bo hjemme. Stedet har ligesom Chaplins andre botilbud en hjemlig ramme og fokus på at skabe trygge og tillidsfulde relationer til de unge. Stedet rummer også udslusningslejligheder, så de unge kan afprøve at bo mere selvstændigt fortsat med støtte fra kendte voksne.

Beskæftigelsespris

2016

I 2016 vinder Chaplin Helsingør Kommunes Sociale Beskæftigelsespris. Formanden for beskæftigelsesudvalget lagde vægt på det relevante og innovative arbejde Chaplin udfører over for den særlige målgruppe af ledige borgere.

Udvidelse af Beskæftigelse

2020

I 2020 udvider Beskæftigelsestilbuddet med et medieværksted, som bl.a. laver Chaplins avis, laver medarbejdernes ”livshistorier”, reportager fra eks. dagligdagen med Corona og meget andet. Samme år blev det også muligt at være en del af Kost og motionsholdet, der træner i fitness, danser zumba, vinterbader, vandrer og arbejder med sund livsstil og kost. I 2021 gik kost og motionsholdet fra Helsingør til København under mottoet ”Sammen kan vi alt”.

Chaplin Samtale & Coaching

2023

I 2023 udvider Chaplinorganisationen med et nyt tilbud - Chaplin Samtale & Coaching.  

Chaplin tilbyder terapeutiske forløb for indskrevne borgere og deres pårørende, som oplever behov for at vende problematikker i en terapeutisk kontekst. Dette tilbydes som et supplement til det samarbejde, der allerede eksisterer mellem borgeren, de pårørende og det faste personale. 

Luftfoto af skoven

Ledige stillinger i Chaplin

Vi har pt. ingen ledige stillinger. 

Ledige stillinger

Administration og ledelse

 

Chaplins øverste ledelse består af Jan Ryberg, ejer af Chaplin og af Malene Ryberg, der er Chaplins direktør og overordnet leder for Chaplins afdelingsledere. Administrationen består af en bogholder, og en direktionsassistent. For at sikre funktionelle og vedligeholdte bygninger, har Chaplinorganisationen også en ejendomsfunktionær.

Jan.jpg

Ejer

Jan Ryberg

Jan er ejer af Chaplin og har været med fra Chaplinorganisationens begyndelse i 2003. Jan er idémand og har fokus på, at Chaplinorganisationen udvikler sig, og fortsat er en organisation, der kan tilbyde noget helt særligt til målgruppen. 
Chaplinorganisationen har helt fra starten været et sted, hvor der er “højt til loftet” og hvor meget kan lade sig gøre, og det er Jan fanebærer for. I takt med at Chaplins tilbud øges, har Jan et blik for, at organisationen bliver bundet sammen således, at viden deles og ressourcer benyttes på tværs, til gavn for de mennesker, vi yder støtte til. 

Kontakt Jan Ryberg direkte:

Email: jan@chaplin.as

Tlf: 40 54 56 58

Beliggenhed

Chaplinorganisationens ledelse og administration har kontor og mødelokaler centralt i Helsingør tæt på Chaplins beskæftigelse og STU. 

Mere hos Chaplin

Tilbud

Du kan se alle vores andre tilbud ved at klikke nedenfor

Kontakt os

Er du interesseret i at høre mere kan du kontakte os

Om Chaplin

Her kan du læse om Chaplinorganisationen

bottom of page