top of page
Cafe chaplin facade.jpg

§ 103

Beskyttet Beskæftigelse

Hvad er §103 - Beskyttet beskæftigelse?

Beskyttet beskæftigelse er for mennesker der pga. deres nedsatte fysiske eller psykiske funktionsevne eller særlige sociale problemer, ikke kan få og fastholde arbejde på normale vilkår på arbejdsmarkedet. Mennesker, der er tilkendt førtidspension, men som ønsker sig et meningsfuldt arbejde på særlige vilkår. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde beskyttet beskæftigelse til disse mennesker, eksempelvis i vores beskæftigelsestilbud på Chaplin. 

Leder du efter beskyttet beskæftigelse under §103 eller er du pårørende til en der gør?

På denne side finder du praktisk information ift. hvad Chaplin Organisationen tilbyder under §103, hovedsageligt henvendt til sagsbehandlere. Hvis du selv er visiteret til Beskyttet beskæftigelse under §103, eller er pårørende til en der er, og gerne vil se mere konkret om Chaplins beskæftigelsestilbud, så klik på knappen nedenfor.

Bogsider


§103 hos Chaplin organisationen

Målgruppe 

 

Chaplins beskæftigelsestilbud tilbyder beskæftigelse for mennesker over 18 år med psykiske funktionsnedsættelser og psykiske vanskeligheder. Det kan være mennesker med udviklingshæmning, udviklingsforstyrrelser, autismespektrum- og opmærksomhedsforstyrrelser, tilknytningsforstyrrelser, angst og andre psykiske vanskeligheder. Fælles for målgruppen er, at de er visiteret til et §103 tilbud og med støtte kan indgå i et arbejdsfællesskab og løse konkrete arbejdsopgaver målrettet medarbejderes ressourcer. 


Bemærk: Vi kan ikke tilbyde beskyttet beskæftigelse til mennesker med udadreagerende adfærd, aktivt misbrug og mennesker, der har behov for en til en støtte.

Hvad kan forventes af §103 Beskyttet beskæftigelse hos Chaplin

  • Vi tilbyder arbejdspladser med støtte og vejledning til mennesker på særlige vilkår, som ønsker at højne livskvaliteten gennem meningsfuld, udviklende og reel beskæftigelse. 

  • Vi tilbyder beskæftigelse i Køkken, Cafe, Butik, Krea, Medie og på vores Kost og motions hold. Se mere i vores video om beskæftigelsen. 

  • Hos os er det muligt at sammensætte en beskæftigelse, der matcher medarbejderens ønsker, ressourcer og udfordringer. Det er muligt at have tilknytning til flere teams

  • Vi møder de mennesker, der arbejder hos os med respekt, og har gode erfaringer med at opbygge tillidsfulde og trygge relationer, som vi ser som fundamentet for samarbejdet. 

  • Hos os har hver medarbejder en kontaktperson, der har øje for den enkelte medarbejders trivsel og udvikling og ansvar for statusskrivelser/statusmøder. 

  • Vi har fokus på at udvikle og fastholde medarbejdernes faglige, personlige og sociale kompetencer og sikre, at alle føler de har en vigtig funktion i team Chaplin.

  • Vi er et fagligt dygtigt team af pædagogisk personale, nogle med uddannelsesmæssig baggrund inden for kokkefaget og journalistik, og nogle af de arbejdsområder vi tilbyder beskæftigelse inden for. Alle med erfaring i at arbejde med målgruppen.  

  • Vi har særlig gode erfaringer med at styrke medarbejdernes ressourcer inden for VUM temaerne; “Igangsætning og motivation”, følelser og adfærd”, “opmærksomhed og koncentrationsevne”, “indsigt i egen situation”, “at indgå i samspil og kontakt” med kollegaer. Vi benytter primært den narrative metode i samtaler med medarbejderne. 

Arbejdstiden i Chaplins beskyttede beskæftigelse

Medarbejdernes arbejdsdag er individuelt tilrettelagt. Vi tilbyder beskæftigelse primært i tidsrummet fra kl. 8-15 fra mandag til fredag. De fleste af vores medarbejdere har en arbejdsdag der er på max. 6 timer, og har en ugentlig fridag/botræningsdag.

Mulighed for terapeutiske samtaleforløb

Chaplin tilbyder terapeutiske forløb for indskrevne borgere og deres pårørende, som oplever behov for at vende problematikker i en terapeutisk kontekst. Dette tilbydes som et supplement til det samarbejde, der allerede eksisterer mellem borgeren, de pårørende og det faste personale. Læs mere om de terapeutiske forløb her.

Takst pr. md.

12.833,-

Pr. medarbejder

Tilsynsrapport

Læs konklusionen på den seneste tilsynsrapport

Antal pladser

50 pladser

Sagsbehandler
Video om beskæftigesen
Kontakt

Personale i Beskæftigelsen og STU

 

Vores personale består af pædagogisk personale der alle har erfaring i at arbejde med målgruppen. Størstedelen af personalet er uddannet socialpædagoger, og nogle har uddannelsesmæssig baggrund inden for kokkefaget og journalistik, så det matcher de arbejdsområder vi tilbyder beskæftigelse inden for. Personalet vil være til rådighed primært i tidsrummet 8-15.30 i hverdagen. Kontakt personalet personalet i beskæftigelsen - Cafe Chaplin på 30535456 eller Butik Chaplin på 29771644.

Oliver (1).jpg

Afdelingsleder

Oliver Cortes

Oliver er afdelingsleder for Chaplins beskæftigelse og STU. Oliver har 14 års erfaring som pædagog og leder. Oliver er særligt optaget af at skabe et arbejds- og undervisningsmiljø for mennesker på særlige vilkår, som tager udgangspunkt i den enkeltes ønsker og drømme. At sikre en hverdag, der hænger sammen for den enkelte og som støtter op om den udvikling, der ligger nærmest.

Som leder er det vigtigt for Oliver at skabe fællesskabsfølelse, rammer for vidensdeling og rum til at personalet kan udvikle det pædagogiske arbejde med udgangspunkt i erfaringer og kompetencer.  

Sikker mail: oliver@chaplin.as

Beliggenhed

Vi ser en stor værdi i at vores beskæftigelse er placeret i centrum af Helsingør. Det gør det nemt for vores medarbejdere at komme til og fra arbejde med offentlig transport. Derudover har det stor betydning for vores medarbejdere i Cafe Chaplin og Butik Chaplin, at de har kundekontakt med lokale kunder og turister og andre, der vælger at besøge vores cafe og butik. Det gør det til reel beskæftigelse, hvor det de gør, har betydning for andre. 

Mere hos Chaplin

Tilbud

Du kan se alle vores tilbud ved at klikke nedenfor

Kontakt Chaplin

Er du interesseret i at høre mere kan du kontakte os

Om Chaplin

Læs mere om Chaplinorganisationen

bottom of page