top of page
Farve Stain

Visitationsprocessen

Nedenstående forløb er en meget overordnet beskrivelse af processen. Visitationsprocessen kan være anderledes på en hel række punkter baseret på dig som individ, dine behov, kommunen og meget andet. Det er derfor vigtigt at pointere at nedenstående er vejledende og blot ment som information og støtte til dig og dine pårørende hvis I er interesseret i information omkring processen.

Visitationsproces - Botilbud, §85 & §107
Hvis du efter at have læst om vores botilbud tænker, at det kunne være noget for dig, skal du sikre dig at du er visiteret til eks. §107 hvis du kigger på Vinkelvej eller §85 hvis du kigger på Kollegiet Axeltorv. Ofte vil det være sådan, at du har holdt møde med din sagsbehandler i kommunen, som efter at have talt med dig, kan vurdere hvilket tilbud du har brug for. Du har formentlig fået et brev/en mail, hvor der står hvilket tilbud du er visiteret til. Herefter vil din sagsbehandler sammen med dig og evt. dine pårørende kigge efter botilbud, der kan passe til dine behov og ønsker.


Rundvisning
Hvis du ønsker at høre mere om os, er du meget velkommen til at kontakte os for at få en rundvisning og høre mere om hvad vi kan tilbyde.


Ønske om plads
Hvis du efter at have besøgt os, tænker at det kunne være et sted for dig, skal du tage kontakt til din sagsbehandler. Som regel er det sådan, at din sagsbehandler efter aftale med dig, sender os nogle oplysninger om dig og hvad du har behov for støtte til . På den måde kan vi på botilbuddet tale, om hvorvidt vi har mulighed for at tilbyde dig det, du har brug for hos os.


Visitationsmøde
Hvis vi tænker, at du måske kunne passe ind i vores botilbud, indkaldes der til et egentligt visitationsmøde hvor du, din sagsbehandler og vi deltager. Tanken med dette møde er at få flere oplysninger om dig, dine behov for støtte, hvad du ønsker skal være målet med støtten - altså det indsatsformål du og din sagsbehandler er kommet frem til, gensidige forventninger og mulig indflytning. Efter visitationsmødet er det din sagsbehandler og os der vurderer om vi er det rette tilbud for dig. Hvis vi er det rette tilbud, aftaler vi sammen med dig og evt. dine pårørende, hvordan indflytningen her hos os skal foregå.


Indflytning
Vi holder som regel et indflytningsmøde, hvor vi aftaler hvem, der har ansvaret for hvad, hvornår du skal flytte ind, hvordan flytningen skal forløbe, og hvad du kan forvente det første stykke tid.

Visitationsproces - Beskæftigelse, §103

Hvis du efter at have læst om vores beskæftigelse tænker, at det kunne være noget for dig at arbejde her hos os, skal du sikre dig at du er visiteret til §103 - Beskyttet beskæftigelse.


Rundvisning
Hvis du ønsker at høre mere om os, er du meget velkommen til at kontakte os for at få en rundvisning og høre mere om hvad vi kan tilbyde.


Ønske om at arbejde hos Chaplin
Hvis du efter at have besøgt os, har fået lyst til at arbejde hos os, skal du tage kontakt til din sagsbehandler. Din sagsbehandler vurderer om der skal indkaldes til et egentligt visitationsmøde hvor du, din sagsbehandler og vi deltager. Tanken med dette møde er at få flere oplysninger om dig, dine behov og ønsker for arbejde.


Efter visitationsmødet er det din sagsbehandler, der vurderer om vi er det rette beskæftigelsestilbud for dig. Hvis du bliver visiteret til en plads hos os, aftaler vi sammen med dig og evt. dine pårørende, hvordan din start her på Chaplin skal være. 


Velkomstbrev
Når dagen nærmer sig hvor du skal starte, vil du modtage et velkomstbrev med oplysninger om, hvad tid du skal møde, hvem, der vil blive din kontaktperson, og nogle praktiske oplysninger om hverdagen her i Chaplins beskæftigelse. 
 

Mere hos Chaplin

Tilbud

Du kan se alle vores tilbud ved at klikke nedenfor

Kontakt os

Er du interesseret i at høre mere kan du kontakte os

Om Chaplin

Her kan du læse om Chaplinorganisationen

bottom of page