top of page
Billede af Vinkelvej - udvendigt.jpg

§ 107

Botræningstilbud

Hvad er §107 Botræningstilbud?

Personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, kan af kommunalbestyrelsen tilbydes midlertidig ophold i botilbud under §107 i Serviceloven. Det indbefatter mennesker, der pga. deres nedsatte funktionsevne har behov for hjælp og støtte til almindelige, daglige funktioner, for pleje eller som i en periode har behov for særlig behandlingsmæssig støtte. 

Leder du efter et §107 botilbud eller er du pårørende til en ung, der gør? 

På denne side finder du praktisk information ift. hvad Chaplin Organisationen overordnet tilbyder under §107, hovedsageligt henvendt til sagsbehandlere. Hvis du selv er visiteret til §107, eller er pårørende til en der er, og gerne vil se mere konkret på Chaplins botræningstilbud og hvordan det er at være beboer hos os, så klik på knappen nedenfor for at besøge Kollegiet Vinkelvej siden.

Bogsider


§107 hos Chaplin Organisationen

 

Målgruppe 

 

Kollegiet Vinkelvej er et §107 botræningstilbud i Nordsjælland for unge med psykiske funktionsnedsættelser i alderen 18-35 år; Unge med udviklingshæmning, autismespektrum, opmærksomhedsforstyrrelser, udviklingsforstyrrelser af sansemotoriske færdigheder, og unge som på forskellig vis er udfordret ift. deres mentale funktioner og psykiske funktionsniveau.


Bemærk: Vi kan ikke tilbyde støtte til unge med udadreagerende adfærd, aktivt misbrug eller som har behov for massiv en til en støtte eller døgnbemanding. Derudover er huset indrettet i flere etager og er derfor ikke egnet til kørestolsbrugere.

Hvad kan forventes af den socialpædagogiske §107 støtte hos Chaplin

 

 • Hos os er personalet pædagogisk uddannet, og vores fælles faglige tilgang tager udgangspunkt i de narrative værdier og metoder.

 • Vores overordnede mål er, at de unge får mulighed for at leve et så meningsfuldt og selvstændigt liv som muligt. Vi arbejder med afklaring, personlig støtte og udvikling, og med at skabe meningsfulde fællesskaber.

 • Vi møder de unge med respekt og har gode erfaringer med at opbygge tillidsfulde og trygge relationer, som vi ser som fundamentet for samarbejdet med den unge. Hos os har hver ung en kontaktperson. Vi støtter til at udvikle praktiske botrænings færdigheder, så den unge kan leve så selvstændigt som muligt. Samtidigt har vi stort fokus på at støtte den unge i at skabe og vedligeholde betydningsfulde relationer og netværk. Med udgangspunkt i de narrative samtaler, støtter vi den unge i at sætte mål, der er båret af indre motivation og ønsker for eget liv, og som styrker den unges identitetsfølelse og ejerskab. 

 • Ud over den individuelle støtte, vil støtten også foregå i fællesskabet, da man hos os bor i et bofællesskab med 6 andre unge. Vi har fokus på at skabe rammen om meningsfulde fællesskaber, hvor den unge kan indgå på egne præmisser. Det kan være fællesskaber omkring sport, kreative aktiviteter, spil, måltider, traditioner/højtider osv. Vi prioriterer at rejse og lave aktiviteter, der højner de unges livskvalitet. 

 

Støtten er individuelt tilrettelagt

 

Støtten er individuelt tilrettelagt med udgangspunkt i indsatsformål og indsatsmål, som bliver til i samarbejde med sagsbehandler ud fra den unges ønsker, håb og drømme. Med udgangspunkt i disse, laver den unge i samarbejde med med kontaktperson konkrete mål, der kan arbejdes med. Der kan forventes opfølgning på indsatsen og ift. mål i skriftlige handleplaner og på handleplansmøder.

 

Støtten kan indeholde;

 • Praktisk støtte til eks. rengøring, tøjvask, indkøb og madlavning.

 • Støtte ift. at højne psykisk trivsel, herunder støtte ift. følelser og adfærd, indsigt i egen situation, problemløsning, dyrke interesser.

 • Støtte ift. at højne fysisk trivsel, herunder støtte ift. kost, motion, medicin, egenomsorg, ledsagelse til læge/tandlæge og speciallæge.

 • Støtte ift. at højne social trivsel ift. at danne og bevare relationer og netværk.

 • Støtte ift. samfundsliv, herunder organisering og planlægning, at varetage uddannelse/beskæftigelse, varetage økonomi, håndtere post og støtte til kommunikation.

 

Takster

 • Indflytnings- og afklaringstakst (3-6 måneder): 68.443,-

 • Herefter 20 borgerrettede timer: 55.199,-

Ledig plads

 • Vi har pt. en ledig plads på Kollegiet Vinkelvej - Kontakt afdelingsleder Anders Kolze på anderskolze@chaplin.as eller ring til Kollegiet Vinkelvej på 27898632.

Personaledækning

 • På vores §107 tilbud Kollegiet Vinkelvej er der personale fra 7-21 i hverdage og 10-20 i weekender og helligdage. Kollegiet Vinkelvej er et botilbud, hvilket indebærer, at de unge kan være der alle dage hele året. Da personalet ikke er der om natten, kræver det at de unge kan klare sig selv i det tidsrum personalet ikke er til stede.

 

Mulighed for at bo i udslusningslejlighed

 • Hos os er det en mulighed at afklare om egen bolig med støtte vil kunne være en fremtidig boform for den unge. Støtten vil fortsat være under §107 og vil indeholde mulighed for fælles aktiviteter og ferier med Vinkelvej ud over den individuelle støtte. Den unge vil i dette tilfælde flytte i en af vores fire udslusningslejligheder, som også er beliggende i Helsingør.  

Mulighed for terapeutiske samtaleforløb

 

Chaplin tilbyder terapeutiske forløb for indskrevne borgere og deres pårørende, som oplever behov for at vende problematikker i en terapeutisk kontekst. Dette tilbydes som et supplement til det samarbejde, der allerede eksisterer mellem borgeren, de pårørende og det faste personale. Læs mere om de terapeutiske forløb her.

Takst pr. md.

55.199,-

Pr. beboer

Tilsynsrapport

Læs konklusionen på den seneste tilsynsrapport

Antal pladser

7 værelser

4 udslusningslejligheder

Støtten kan indehold
Sagsbehandler
Kontakt

Personale på Vinkelvej

 

Vores personale består af en daglig leder og fem uddannede pædagoger. Der er personale på Vinkelvej alle hverdage mellem kl. 7-21 og i weekender og helligdage mellem kl. 10-20. Ved akutte problemstillinger uden for personaledækningen, er det muligt at benytte døgn tilkald.

Anders (1).jpg

Afdelingsleder

Anders Kolze

Anders har arbejdet hos Chaplin som socialpædagog på Vinkelvej og Axeltorv siden 2005. Han har siden 2021 været afdelingsleder først på Vinkelvej, og nu både på Vinkelvej og i vores §85 tilbud - Axeltorv. 

Anders har en bred viden og erfaring med målgruppen, og det at yde socialpædagogisk støtte. Anders har videreuddannet sig til narrativ samtaleterapeut, og de redskaber og metoder benytter han i samtaler med de unge og medarbejdere. Anders skaber rammer med fokus på ordentlighed, hvor den enkelte får mulighed for at udvikle sig med fokus på det, der virker. Anders’ interesse for mountainbiking og friluftsliv, deler han med de unge.

sikker mail: vinkelvej@chaplin.as

Direkte til Anders: anderskolze@chaplin.as

Beliggenhed

Vi ser en stor værdi i, at de unge bor så centralt, fordi de på den måde kan være en del af lokalsamfundet og deltage i aktiviteter og tilbud uden for Kollegiet Vinkelvej. Vores gode beliggenhed er i gåafstand til bylivet i Helsingør, naturskønne områder i form af skov og strand, Kronborg og Helsingør st. hvor der er transportmuligheder til København, Hillerød og mod Gilleleje. 

Mere hos Chaplin

Tilbud

Du kan se alle vores tilbud ved at klikke nedenfor

Kontakt Chaplin

Er du interesseret i at høre mere kan du kontakte os

Om Chaplin

Læs mere om Chaplinorganisationen

bottom of page