top of page
Udsigt over tagene fra altanen.jpg

Velkommen til

AXELTORV

På Kollegiet Axeltorv, som er beliggende i centrum af Helsingør, skaber vi de bedste betingelser for, at du kan trives og udvikle dig, så du på sigt kan bo mere selvstændigt. 

Vi tror på, at det er vigtigt at skabe rammerne om et meningsfuldt liv med fokus på selvstændighed og livskvalitet. Kollegiet Axeltorv er; Et opgangsfællesskab, som af beboerne beskrives som en stor familie, hvor du kan have en lejlighed med lav husleje. Her får du socialpædagogisk støtte og samtaler, som har det fokus, at du kan leve et liv, hvor du føler ejerskab.

Hvad tilbyder Axeltorv

På Kollegiet Axeltorv har vi et særligt §85 tilbud, fordi du her har mulighed for at få §85 støtte i et opgangsfællesskab. Du får derfor både den individuelle støtte, du har behov for, din egen lejlighed, og mulighed for at deltage i fællesskaber med dem, du bor i opgangsfællesskab med.


Når du flytter ind på Axeltorv, får du en kontaktperson, som primært vil støtte dig i det, du har behov for. På møder med din sagsbehandler aftales det, hvad der giver mening, at du skal arbejde med, både ift. det praktiske og din personlige udvikling. Der bliver sat konkrete mål, som har udgangspunkt i dine ønsker, håb og drømme.  
 
Som en del af støtten hos os har du en botræningsdag, hvor du vejledes i praktiske opgaver såsom oprydning, rengøring, tøjvask, indkøb og madlavning og andet, der er relevant for dig. Du har også mulighed for samtaletid den dag, som enten kan foregå som en walk and talk eller som en mere struktureret samtale med brug af f.eks tavle. I samtaletiden foldes dine fortællinger ud om det, som kan være svært samt effekterne heraf på din trivsel og på dine relationer. Vi har i samtaletiden blik for dit værdisæt og mere foretrukne fortællinger og i denne opdagelse undersøger vi, hvordan du kan sætte mål ift. din trivsel og udvikling. Du kan læse mere om hvilken støtte vi tilbyder her.

Hos os...

  • ... bliver du en del af et opgangsfællesskab, hvor du har din egen lejlighed. 

  • ... bliver du en del af et fællesskab, hvor stemningen er kærlig og familiær.

  • ... tilbyder vi dig støttende samtaler for bl.a. at støtte dig i at blive bevidst om egne værdier, ønsker, håb og drømme, så du kan handle i tråd med disse. 

  • ... støtter vi og vejleder dig, så du kan leve et liv, hvor du kan føle ejerskab og selvstændighed.

  • ... har du mulighed for at være en del af Axeltorvs madklub eller selvstændigt lave mad.

  • ... kan du deltage i fælles aktiviteter i hverdagene mellem kl. 14-16 - gåture, fitness, brætspil, udflugter & krea-værksted.

  • ... har du mulighed for at deltage i aktiviteter i weekenden, tage med på festival og ferieture.

Udsigt fra altan ud over torvet.jpg
Målgruppe

Kollegiet Axeltorv - hvad rummer det fysisk

Kollegiet Axeltorv er beliggende i hjertet af Helsingør med udsigt til café-livet på Axeltorv og i gåafstand til indkøb, butikker, strand, skov, Kronborg, station og færgerne til Sverige.

 

Kollegiet Axeltorv består af et hovedhus, et baghus og et sidehus samt en udslusningslejlighed. Opgangsfællesskabet hovedhuset rummer fem mindre og et stort værelse med fælles toiletter og baderum. 

Opgangsfællesskab baghuset består af tre store 1-værelses lejligheder med eget tekøkken samt fælles køkken, bad og toilet. I sidehuset findes en 2-værelses lejlighed med eget køkken, toilet og bad samt en delelejlighed for to beboere med fælles køkken, toilet og bad. Alle lejligheder har adgang til en stor terrasse og gårdhave samt fælleskøkkenet og hyggestuen i hovedhuset.

Derudover rummer Kollegiet Axeltorv en udslusningslejlighed på Rosenkildevej i Helsingør.


Alle, der bor på Axeltorv, har egne huslejekontrakter. Huslejen ligger i den lave ende, hvilket gør lejlighederne attraktive for mennesker med lav indkomst. Kost er ikke en del af opholdsbetalingen.

Målgruppe

 

Målgruppen er voksne med psykiske funktionsnedsættelser, psykiske og psykosociale problemstillinger, primært i aldersgruppen 18-35 år, der er visiteret til et §85 tilbud. Det kan være mennesker med udviklingshæmning, autismespektrum, ADHD/ADD og/eller psykiske vanskeligheder som angst, depression eller tilknytningsforstyrrelser. I det hele taget mennesker, der på forskellig vis er udfordret ift. deres mentale funktioner og psykiske funktionsniveau.

Vi har pt. en ledig plads - så kontakt gerne afdelingsleder Anders Kolze på anderskolze@chaplin.as eller ring på 27898633.


Til forskel fra vores §107 tilbud Kollegiet Vinkelvej, får man på Kollegiet Axeltorv §85 færre individuelle støttetimer, og det forventes derfor, at man i højere grad kan klare sig selvstændigt med vejledning, frem for praktisk støtte. Målet på sigt er at kunne klare sig selvstændigt i egen bolig med få støttetimer. Bostøtten vil have dette fokus. 


Hos os har vi ikke mulighed for at yde støtte til mennesker med udadreagerende adfærd, aktivt misbrug eller behov for én til én støtte.

Jeg er rigtig glad for at bo her. Jeg har venner og veninder på bostedet og nogle gode pædagoger. De er hjælpsomme, søde og rare. Det er ligesom at være i en stor familie. Man kan give hinanden kram og tale om alt. Støtten er der og man er ikke alene. Vi er opmærksomme på hinanden. Der er hygge både om dagen og om aftenen.

- Mona
Bor på Kollegiet Axeltorv

Mona citat.jpg

Fællesskaber

Fordi du i vores §85 tilbud bor i et opgangsfællesskab, vil du kunne deltage i mange fællesskaber både i hverdagen og i weekenden. I hverdagene kan du vælge at deltage i morgenmadshygge, eftermiddagsaktiviteter og i madklub om aftenen.  En weekenddag eller feriedag på Kollegiet Axeltorv er tilrettelagt, så du selv kan vælge om du vil sove længe, slappe af og være dig selv eller om du vil være med til fælles aktiviteter og ture. Vi tilbyder bl.a. mountainbiking, træning, fisketure, shoppeture til København og Sverige, strandture, skovture, gaming, kreativitet som syning, maling, tegning m.m. I weekenderne støttes alle beboere til at deles om fælles rengøring og oprydning.


Derudover følger vi årets mange dejlige begivenheder og højtider. Vi fejrer fødselsdage, holder påske- og julefrokost, jule klippe-klistre-dag for pårørende m.m. Vi tager til koncerter, festivaler, weekendture og rejser også udenlands.

Fællesskaber
Kontakt
Keyboard and Mouse
Kontakt os for en rundvisning eller for at høre mere om os

Tak for din indsendelse!

Kontakt Axeltorv

Hvornår er personalet på Kollegiet Axeltorv

 

Vores personale består af en daglig leder og fire uddannede pædagoger. I hverdagene vil personalet være til stede i tidsrummet 8-20. Lørdag i tidsrummet 10-18 og 12-20 søn-og helligdage. Ved akutte problemstillinger uden for personaledækningen er det muligt at benytte døgn tilkald.

Anders (1).jpg

Afdelingsleder

Anders Kolze

Anders har arbejdet hos Chaplin som socialpædagog på Vinkelvej og Axeltorv siden 2005. Han har siden 2021 været afdelingsleder først på Kollegiet Vinkelvej, og nu både på Vinkelvej og Axeltorv. 

Anders har en bred viden og erfaring med målgruppen, og det at yde socialpædagogisk støtte. Anders har videreuddannet sig til narrativ samtaleterapeut, og de redskaber og metoder benytter han i samtaler med de unge og medarbejdere. Anders skaber rammer med fokus på ordentlighed, hvor den enkelte får mulighed for at udvikle sig med fokus på det, der virker. Anders’ interesse for mountainbiking og friluftsliv, deler han med de unge.

Sikker mail: axeltorv@chaplin.as

Direkte til Anders: anderskolze@chaplin.as

Beliggenhed

Beliggenhed

​Kollegiet Axeltorv er beliggende i hjertet af Helsingør med udsigt til café-livet på Axeltorv og i gåafstand til indkøb, butikker, strand, skov, Kronborg, færgerne til Sverige og Helsingør st. hvor der er forbindelse til København, Hillerød og Gilleleje. Det er betydningsfuldt for de mennesker, der bor hos os, at de kan være en del af lokalsamfundet og deltage i aktiviteter og og tilbud uden for Kollegiet Axeltorv. 

Mere hos Chaplin

Tilbud

Du kan se alle vores tilbud ved at klikke nedenfor

Kontakt Chaplin

Er du interesseret i at høre mere kan du kontakte os

Om Chaplin

Her kan du læse om Chaplinorganisationen

bottom of page