top of page
Stedet - Huset udefra.jpg

Velkommen til

Opholdsstedet Stedet

 

Opholdsstedet Stedet er et lille opholdssted, hvor der kun bor seks unge. Noget af det, der ligger os meget på sinde er, at Stedet føles hjemligt og trygt for dem, der bor hos os – et sted, der er rart at være.

Det er vigtigt for os at være voksne, de unge kan stole på og have tillid til. Hos os er der plads til at have forskellige behov og ønsker. Vi bestræber os på at skabe de bedste betingelser for, at de unge føler, at de er en vigtig del af fællesskabet. 

Hverdagen på Stedet

Til daglig bliver du vækket om morgenen afhængigt af, hvad du skal. Vi kan i starten følge dig afsted til dagens gøremål. Når du kommer tilbage om eftermiddagen, er der ofte tid til lektier, hygge, fred og ro i stuen og på værelset. Venner og kærester er meget velkomne (efter aftale).

Aftensmaden tilberedes af de voksne, gerne med hjælp fra jer unge. Vi laver hver uge en madplan, hvor alle kan byde ind med (liv)retter. Vi spiser sammen, og her bliver dagens oplevelser ofte snakket igennem. Aftenen kan bruges til lektier, spil, film i stuen, snakke etc.

På hverdage går vi til ro kl. 22:30. De voksne sover på kontoret, og er altid til rådighed – også om natten.

Når du flytter ind, snakker vi om dine ønsker og interesser for fritidsaktiviteter. I weekenden kan der efter jeres ønsker være forskellige ture som f.eks. biografture, skøjtehal, tur til København, osv.

 

I samarbejde med dig og din UU-vejleder tilrettelægges den uddannelse, der passer bedst til dig og dine ønsker og formåen.

Vi holder ungemøde hver uge, hvor emner og ønsker tages op og evt. bringes videre til det ugentlige personalemøde.

På Stedet lægger vi vægt på, at dine forældre inddrages mest muligt i din hverdag og udvikling. Dine forældre og søskende er efter aftale altid velkomne på Stedet. Hvis der er problemer i din familie, forsøger vi at hjælpe jer med at få det godt sammen. Vi forsøger at lytte både til dine og til dine forældres idéer, behov og ønsker. Efter behov tilbyder vi ugentlig samtale med jer forældre for løbende at opdatere og inddrage jer i den unges liv samt forventningsafstemme, for derigennem at styrke vores samarbejde med jer. Vi holder også, hvis det er relevant, månedlige forældresamtaler.

 

 

Stedet ønsker at bidrage til

  • at øge den unges selvfølelse og ’livsudsigt’

  • at styrke og udbygge den unges sociale relationer og netværk

  • at hjælpe til at udrede og behandle traumer

  • at støtte den unge til den bedst mulige uddannelse

  • at den unge udsluses i egen bolig med eventuel ungestøtte 

Terassen.jpg

Opholdsstedet Stedet - hvad rummer det fysisk

Stedet er et lille opholdssted i Espergærde, som har til huse i en hyggelig villa med seks værelser. Se mere i filmen.

Du har dit eget værelse, som du indretter efter eget ønske, og du er med til at gøre værelset til et rart og personligt sted at være. Det er også en del af dagligdagen at holde orden på værelset, støvsuge, vaske tøj mv. med den støtte, som du har brug for.

Opholdsstedet Stedet har også to udslusningslejligheder i Helsingør.

Traditioner og vigtige begivenheder

 

På Stedet fejrer vi juleaften, fødselsdag, konfirmation, dimission, studenterfest osv. Vi snakker med dig og dine forældre om jeres ønsker, så disse begivenheder festligholdes på en måde, så både du og din familie oplever det som jeres. Vi fejrer ofte højtider lidt tidligere, så du har mulighed for fejre højtider som fødselsdage, jul og nytår med din familie.

Vi er ikke din familie, men vi ønsker at være det bedste alternativ til ikke at bo hjemme.

Se mere om os

Målgruppe

 

På Stedet bor unge i alderen 13-23 år med forskellige former for psykosociale vanskeligheder. Fælles for de unge er ofte tidlige omsorgssvigt, som besværliggør et almindeligt ungdomsliv.

På Stedet kan ikke bo unge med misbrug, udadreagerende eller seksuelt krænkende adfærd.

Traditioner og vigtige begivenhede
Målgruppe
Video stedet
P1050411_edited.jpg
Kontakt
Stedet kontakt


De voksne på Stedet

Der er altid en og ofte to på arbejde ad gangen. På den måde sikrer vi, at der er ordentlig tid til den enkelte unge, også i svære situationer.

Anders.jpg

Afdelingsleder

Anders Ryberg

Anders har arbejdet i Chaplin siden 2011, ansat på Opholdsstedet Stedet siden april 2017, og siden oktober 2019 været afdelingsleder. Anders er uddannet socialpædagog og har efterfølgende taget en 3-årig efteruddannelse som narrativ samtaleterapeut og en narrativ lederuddannelse. Anders har fokus på at skabe et alternativ til et hjem, med tydelige og trygge rammer og med personale, der trives og dermed kan være autentiske og nærværende i relationen til de unge.

Sikker mail: stedet@chaplin.as

Direkte til Anders: anders@chaplin.as

Beliggenhed

Beliggenhed

Opholdsstedet har til huse i en villa beliggende i et villakvarter i Espergærde tæt på Øresund og ca. 2 km. fra Espergærde station, hvor det er muligt at komme med toget mod København og Helsingør. 

Mere hos Chaplin

Tilbud

Du kan se alle vores tilbud ved at klikke nedenfor

Kontakt Chaplin

Er du interesseret i at høre mere kan du kontakte os

Om Chaplin

Her kan du læse om Chaplinorganisationen

bottom of page