top of page
Stedet - Huset udefra.jpg

§ 43, stk.1 nr. 6 

(Barnets lov)

Opholdssted

Hvad er et §43, stk. 1 nr. 6 tilbud (Barnets lov)

Barnets lov beskriver under §43 stk. 1 nr. 6 at børn kan anbringes på Børne- og ungehjem. Opholdsstedet Stedet er et børne- og ungehjem, der drives som et opholdssted. På Stedet får de børn og unge, der har behov for et alternativ til at bo hjemme, et sted hvor de kan bo, og få den støtte de har behov for, for at klare sig bedst muligt i livet.  

Vil du gerne vide mere om Chaplins §43, 6 tilbud?

På denne side finder du praktisk information ift. hvad Chaplin Organisationen overordnet tilbyder under §43, stk. 1 nr. 6 hovedsageligt henvendt til børn- og ungerådgivere. Hvis du som rådgiver gerne vil vide mere end det du ser her på siden, eller du er ung/pårørende, der gerne vil læse mere om Opholdsstedet Stedet så klik på knappen nedenfor. 

Bogsider


§43, stk 1 nr. 6 hos Chaplin Organisationen

 

Målgruppe 

 

Unge i alderen 13-23 år med forskellige former for psykosociale vanskeligheder. Fælles for de unge er ofte tidlige omsorgssvigt, som besværliggør et almindeligt ungdomsliv. Det kan være unge med tilknytningsforstyrrelser, personlighedsforstyrrelser, psykiske vanskeligheder som angst, depression og indadreagerende adfærd.


Bemærk: Stedet har ikke mulighed for at modtage unge med misbrug, udadreagerende eller seksuelt krænkende adfærd.

Hvad kan forventes af et §43 stk. 1 nr. 6 opholdssted hos Chaplin

 

  • Hos os er personalet socialfagligt uddannet: Pædagoger, terapeuter og en socialrådgiver. Vores fælles faglige tilgang tager udgangspunkt i de narrative værdier og metoder. Herudover arbejdes bl.a. mentaliseringsbaseret.

  • Hos os kan vi tilbyde et trygt og overskueligt miljø med 6 unge således, at Stedet kan opleves som et hjem. Det er vigtigt hos os, at der er blik for de unges forskelligheder og individuelle behov.

  • Relationsarbejdet er i fokus, så personalet kan opleves som troværdige og autentiske voksne, de unge kan stole på.

  • Indsatsen hos os har til formål at øge den unges selvfølelse og ’livsudsigt’, at styrke og udbygge den unges sociale relationer og netværk, at hjælpe til at udrede og behandle traumer, at støtte den unge til den bedst mulige uddannelse, og at den unge udsluses i egen bolig med eventuel efterværn.

  • Indsatsen tager udgangspunkt i de aftalte mål på opfølgningsplansmøde, og bliver i samarbejde med den unge til realistiske og målbare mål.

  • Hos os kan forventes et pårørendesamarbejde, hvor fokus er at inddrage familien bedst muligt i den unges liv og udvikling, for at skabe de bedste betingelser for at familierne kan leve med hinanden, også efter anbringelsen. Vi afholder (hvis relevant) månedlige forældresamtaler og orienterer løbende over telefon. 

  • Se mere i vores film om Stedet.

 

Personaledækning

  • Stedet er et opholdssted med personale i døgn- og aftenvagter således, at der de fleste dage er to på arbejde.

Mulighed for at bo i udslusningslejlighed

Stedet tilbyder ungestøtte for unge ml. 18-23 år efter Barnets lov §114 stk. 1 nr. 1 på Stedet og efter §114 stk. 1 nr. 3 i to udslusningslejligheder tilknyttet Stedet. En tæt og tillidsfuld relation har været omdrejningspunktet under deres ophold på Stedet. Denne relation mener vi kan være med til at skabe den kontinuitet og stabilitet, som giver de unge overskud til at bevare stabile relationer til netværk, familie, uddannelse og fritid i egen bolig. Vi arbejder med mål og delmål som primært er omdrejningspunktet for vores indsats sammen med den unge.

Mulighed for terapeutiske samtaleforløb

 

Chaplin tilbyder terapeutiske forløb for indskrevne børn/unge og deres pårørende, som oplever behov for at vende problematikker i en terapeutisk kontekst. Dette tilbydes som et supplement til det samarbejde, der allerede eksisterer mellem barnet/den unge, de pårørende og det faste personale. Læs mere om de terapeutiske forløb her.

Takst pr. md.

88.320,-

Pr. beboer

Tilsynsrapport

Læs konklusionen på den seneste tilsynsrapport

Antal pladser

6 værelser

2 udslusningslejligheder

Sagsbehandler
Video om Stedet
Kontakt

Personale på Stedet

 

Vores personale består af en daglig leder og fire socialfagligt uddannede medarbejdere. Der vil være personale på stedet hele døgnet og i nogle timer, vil der være to på arbejde samtidig. På den måde sikrer vi at der er ordentlig tid til den enkelte unge, også i svære situationer.

Anders.jpg

Afdelingsleder

Anders Ryberg

Anders har arbejdet i Chaplin siden 2011, ansat på Opholdsstedet Stedet siden april 2017, og siden oktober 2019 været afdelingsleder. Anders er uddannet socialpædagog og har efterfølgende taget en 3-årig efteruddannelse som narrativ samtaleterapeut og en narrativ lederuddannelse. Anders har fokus på at skabe et alternativ til et hjem, med tydelige og trygge rammer og med personale, der trives og dermed kan være autentiske og nærværende i relationen til de unge.

Sikker mail: stedet@chaplin.as

Direkte til Anders: anders@chaplin.as

Beliggenhed

Opholdsstedet har til huse i en villa beliggende i et villakvarter i Espergærde tæt på Øresund og ca. 2 km. fra Espergærde station, hvor det er muligt at komme med toget mod København og Helsingør. 

Mere hos Chaplin

Tilbud

Du kan se alle vores tilbud ved at klikke nedenfor

Kontakt Chaplin

Er du interesseret i at høre mere kan du kontakte os

Om Chaplin

Læs mere om Chaplinorganisationen

bottom of page