top of page

Tilbud

Chaplin organisation har en bred vifte af socialpædagogiske tilbud i Nordsjælland, hvor den primære målgruppe er unge og voksne med psykiske funktionsnedsættelser og psykiske vanskeligheder. Chaplin har botilbud, §85 opgangsfællesskabKollegiet Axeltorv, og §107 botræningstilbud - Kollegiet Vinkelvej. Vores kerneopgave er afklaring, individuel støtte og udvikling og at skabe rammer for meningsfulde fællesskaber. Vi tilbyder afklaring i udslusningslejligheder under §107.
 
Derudover rummer Chaplin organisationen et opholdssted Stedet under §43 stk. 1. nr. 6 for unge med psykisk sårbarhed, der ikke har mulighed for at bo hjemme. Herunder tilbydes også ungestøtte efter §114 i Barnets lov på opholdsstedet og i udslusningslejligheder.

Ligeledes i Nordsjælland – Helsingør, tilbydes §103 meningsfuld beskyttet beskæftigelse og Chaplins STU – særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse. 

I alle Chaplins tilbud er det nære relationsarbejde i fokus, benyttes den narrative metode og vores overordnede formål er at skabe grobund for glæde, tryghed, livskvalitet og selvstændighed i samarbejdet med mennesker med særlige behov. 

Vi tilbyder yderligere terapeutiske forløb til vores beboere og deres pårørende, hvis der er behov for at tale om problematikker i en terapeutisk kontekst. Hvis du ønsker at læse mere om vores tilbud, kan du klikke ind nedenfor og læse mere om vores tilbud.

Stedet - Huset udefra.jpg

§43

Stedet

Udsigt over tagene fra altanen.jpg

§85

kollegiet axeltorv

Cafe chaplin facade.jpg

§103

beskæftigelse

Billede af Vinkelvej - udvendigt.jpg

§107

kollegiet vinkelvej

FB_IMG_1687252535794_edited.jpg

STU

STU Chaplin

Kopi af P1130423.jpg

csc

Chaplin samtale og coaching

Mere hos Chaplin

Tilbud

Du kan se alle vores andre tilbud ved at klikke nedenfor

Kontakt os

Er du interesseret i at høre mere kan du kontakte os

Om Chaplin

Her kan du læse om Chaplin Organisationen

bottom of page