top of page
Chaplin skov.jpg

CHaplin

Chaplin er en socialøkonomisk virksomhed i Nordsjælland som siden 2003 har tilbudt botræning, beskæftigelse og uddannelse til mennesker på særlige vilkår.

Smiley

§ 43

§43, stk. 1, nr. 6 opholdssted for unge med fokus på at skabe et trygt og stabilt hjem med troværdige og autentiske voksne.

Smiley

§ 85

Opgangsfællesskab med fokus på pædagogisk bostøtte og jeg-støttende samtaler med målet om et selvstændigt og meningsfuldt liv.

Smiley

§ 103

Meningsfuld beskyttet beskæftigelse med fokus på, at alle medarbejdere føler, de har en særlig og vigtig funktion i team Chaplin.

Heart

§ 107

Midlertidigt botilbud med fokus på pædagogisk afklaring, personlig støtte og udvikling samt meningsfulde fællesskaber.

P1060739.jpg

                              Chaplins vision

 

Vi ønsker at bidrage til et samfund, hvor mennesker med særlige behov oplever lige muligheder og respekt. Vi stræber efter at styrke og udvikle vores brugeres evner, så de kan leve selvstændige meningsfulde liv og bidrage positivt til samfundet. Vi arbejder for at være en førende organisation inden for socialt arbejde og for at inspirere andre til at gøre en positiv forskel for mennesker med særlige behov.

Tilbud

 

 Chaplinorganisationen tilbyder en bred vifte af støttetilbud primært rettet mod unge og voksne med psykiske funktionsnedsættelser og vanskeligheder. Vores tilbud inkluderer STU-uddannelse, beskæftigelsesmuligheder (§103) og to forskellige botilbud (§107 botræningstilbud og §85 opgangsfællesskab) med fokus på at støtte vores beboere i at leve så selvstændigt som muligt. Vi har også et mindre opholdssted (§43 stk. 1 nr. 6 - Barnets lov) til unge med psykisk sårbarhed, der ikke kan bo hjemme.

Vi tilbyder yderligere terapeutiske forløb til vores beboere og deres pårørende, hvis der er behov for at tale om problematikker i en terapeutisk kontekst. Hvis du ønsker at læse mere om vores tilbud, kan du klikke ind nedenfor og læse mere om vores tilbud.

Stedet.jpg

§43

Opholdsstedet Stedet

Udsigt over tagene fra altanen.jpg

§85

kollegiet axeltorv

Cafe chaplin facade.jpg

§103

beskæftigelse

Sofie, Mia og Kristine i Annemoneskoven - Samtykke.png

§107

kollegiet vinkelvej

P1060806.jpg

STU

STU Chaplin

Kopi af P1130423.jpg

CSC

Chaplin samtale & coaching

Tilbud

Mere hos Chaplin

Tilbud

Du kan se alle vores tilbud ved at klikke nedenfor

Kontakt os

Er du interesseret i at høre mere, kan du kontakte os

Om Chaplin

Her kan du læse om Chaplinorganisationen

bottom of page