Velkommen

Chaplin er en socialøkonomisk virksomhed i Nordsjælland som siden 2003 har tilbudt botræning, beskæftigelse og uddannelse til mennesker på særlige vilkår.

Om Chaplin

Læs om Chaplins historie, værdi-, mål- og handlegrundlag, pædagogik, vores kompetencer,
se film, læs artikler etc.
LÆS MERE HER

Kontakt os

Har du noget på hjerte er du altid velkommen til at kontakte os.
Vi glæder os til at høre fra dig.

LÆS MERE HER

Beskæftigelsestilbuddet Axeltorv skaber rammen om meningsfuld beskyttet beskæftigelse efter servicelovens § 103. Vores overordnede mål er, at alle medarbejdere føler de har en særlig og vigtig funktion i team Chaplin, og at de har mulighed for at udvikle sig fagligt og personligt.

STU Chaplin skaber vi rammen for at unge med særlige behov, kan udvikle sig personligt, fagligt og socialt gennem praktiske erfaringer, undervisning og praktikker. Det overordnede mål er, at de unge efter endt STU, går ind i voksenlivet med større grad af selvstændighed, og bevidsthed om egne styrker og udfordringer.

Kollegiet Vinkelvej arbejder vi med § 107 støtte. Vores overordnede mål er, at de unge får mulighed for at leve et så meningsfuldt og selvstændigt liv som muligt. Vi arbejder med afklaring, personlig støtte og udvikling, og med at skabe rammen for meningsfulde fællesskaber.

Kollegiet Axeltorv tilbyder § 85 bostøtte og jeg-støttende samtaler ud fra den overordnede målsætning, at beboeren efter endt støtteforløb kan føre et så meningsfuldt, selvbestemmende og selvstændigt liv som muligt i egen bolig.

Stedet er et privatejet opholdssted § 66 stk. 1 nr. 6, som i over 30 år har skabt et trygt og stabilt hjem for unge med psykisk sårbarhed i alderen 13-23. Det er vigtigt for os, at de unge kommer til at føle Stedet som deres hjem, og personalet som voksne, de kan stole på, og som med tiden kan blive troværdige og relevante autoriteter i deres liv.